קניית דירה

כל המידע על קניית דירה

מכירה וקנייה של דירה הן ללא ספק ההחלטות מהגדולות ביותר שאנחנו עושים במהלך חיינו. לכן, לפני שניגשים למכירת נכס, או בזמן החיפושים אחרי דירת החלומות שלכם, כדאי להחזיק במידע המדויק, הרלוונטי והעדכני ביותר על הנכס שלכם ועל הדירות שאתם מחפשים.

זכויות במקרקעין

מאחר שזכויותיכם תלויות בזכויות המוכר, יש לבדוק את זכויות המקרקעין של הקבלן או המוכר במקרקעין ולהעזר על פי הצורך בשירות עורך דין.

אם מדובר בקרקע מנהל מקרקעי ישראל חשוב לבדוק אם למוכר חוזה פיתוח או חוזה חכירה. יש לוודא האם חוזה החכירה מהוון או שתידרשו לשלם דמי חכירה שנתיים ו/או דמי הסכמה במכירת הדירה.

אם הקרקע פרטית, בדקו אם המוכר הוא בעל הקרקע הרשום בטאבו ואם לא, מה טיב זכויותיו להירשם או לרשום אתכם כבעלים.

רכישת דירה חדשה

ברכישת דירה חדשה חשוב לבחור חברת בנייה אמינה ובעלת ניסיון. חשוב לוודא כי הקבלן רשום בפנקס הקבלנים, ומחוייב לנהלים המקצועיים. תעודת רישום וסיווג שיציג לכם הקבלן כוללת את סיווגו המקצועי הקובע באלו ענפים הוא מורשה לעסוק ובאיזה היקפים.

רצוי לבקר בבתים קודמים שבנה הקבלן ולהתרשם ממידת שביעות הרצון של הדיירים, מרמת הגימור ומעמידתו של הקבלן במחוייבויותיו.

הסביבה

בדקו מה בנוי ומה ייבנה בסביבה בעתיד. לפני בחירת הקומה והכיוון רצוי לעיין גם בתכנית המתאר המקומית של האזור כדי ללמוד על המתוכנן להיבנות בעתיד. כדאי לברר היכן גן הילדים, בית הספר, מרכז הקניות, תחנת האוטובוס וכדו'.

שינויים בדירה

אם אתם מתכננים לבצע שינויים בדירה, בדקו אם הם ניתנים לביצוע לפני שתסגרו עסקה. אם הדירה חדשה, קבלו מהקבלן הצעת מחיר לביצוע השינויים וצרפו אותה לחוזה.

זכרון דברים וחוזה

לזכרון דברים כתוב יש תוקף של חוזה, אם מצויים בו הפרטים המהותיים הנדרשים לביצוע העסקה. חשוב להתייעץ עם עורך דין ולא לחתום בחיפזון על זכרון דברים מחייב!

בחוזה לקניית או למכירת דירה חשוב שיופיעו בכתב כל ההסכמות וההבנות בין המוכר לקונה. ברכישת דירה מקבלן יצורפו לחוזה תכניות ומפרט טכני של הדירה, הבניין, הרכוש המשותף, הסביבה והשירותים המרכזיים. קראו את החוזה ונספחיו בעיון ואל תחתמו על סעיף שלא הבנתם. שאלו, הבהירו והתייעצו לפני שתחתמו. בשל חשיבות העיסקה, גודלה ומורכבות החוק בנושא דירות ומקרקעין, מומלצת מעורבות עו"ד מומחה מטעמכם.

קנייה – תשלומים לקבלן ובטחונות

חוק מכר דירות מחייב קשר בין התקדמות הבנייה לביצוע התשלומים. קשרו את התשלומים ככל האפשר עם שלבי הבנייה בשטח.

בקנייה – עמדו על קבלת הבטחונות המתאימים על פי החוק: רישום הערת אזהרה  וערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח. כדאי שתדעו כי קבלת תשלומים על ידי הקבלן שלא כנגד מתן בטחונות מתאימים היא עבירה על החוק.

מועד מסירה

מועד המסירה חשוב לקונים בשל סיום התשלומים, פינוי דירה קודמת, הרשמת ילדים למוסדות חינוך וכד'. דאגו שתאריך המסירה יופיע בחוזה בצורה ברורה ומדויקת וכן שיצוין פיצוי מתאים (שכ"ד חליפי וכד') במקרה שהקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים.

דירה כנכס

סוף מעשה במחשבה תחילה. כבר ברכישה חשוב לבחור דירה שתשמור על ערכה לאורך זמן וניתן יהיה למכרה בבוא היום במהירות סבירה ובמחיר הוגן.

תיווך רמת גן | תיווך גבעתיים | תיווך בתל אביב